Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków do SUiKZP za pośrednictwem e-mapy

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna, w ramach realizacji projektu grantowego pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”
informuję że:
• od dnia 23 sierpnia do dnia 30 września 2019r. istnieje możliwość złożenia wniosku do SUiKZP Gminy Hanna za pośrednictwem wdrożonej mapy interaktywnej (e-mapy). 
Udostępniona e-mapa na stronie http://hanna.e-mapa.net umożliwia złożenie wniosku do zmiany SUiKZP Gminy Hanna oraz na zapoznanie się z procesem legislacyjnym nad procedowanym dokumentem planistycznym;
• dodatkowo w dniach: 
- 2.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 4.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 5.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 16.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 30.09.2019r. godz. 15:30 – 16:30
pełniony będzie dyżur w pokoju nr 7 przez pracowników urzędu , którzy będą udzielać pomocy w obsłudze wdrożonej mapy interaktywnej, umożliwiającej złożenie wniosku do zmiany Studium.

Dożynki

        Dożynki Gminne za nami. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w intencji rolników, po której korowód z wieńcami wykonanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Hannie i Panią Agnieszkę Hasiewicz przemaszerował na plac przy amfiteatrze. Starostowie Dożynek Pani Ewa Zubelewicz i Pan Leszek Nielipiuk wręczyli Chleb Dożynkowy gospodarzowi Dożynek Pani Wójt Grażynie Kowalik.  

       Naszą dożynkową biesiadę umiliły zespoły: Dołhobrodzkie Zadułyńce, Zespół Kulczynianki z Kulczyna, Zespół Seniorki z Dubeczna, Chór Męski z Dubeczna, Czesław Bożyk, Teatr Tańca RISE DANCE z Brześcia, Zespół THE OTTERS z Wisznic i Jakuib Maryńczak z Wisznic.

      Stoiska z potrawami regionalnym utworzyły Koła Gospodyń Wiejskich z Dołhobród, Nowego Holeszowa i Hanny. Twórcy Ludowi z Gminy Hanna: Stanisława Kowalewska, Kazimierz Łachmański, Basia Szmid, Maria Kazimiera Sarnacka, Halina Skowron prezentowali swoją twórczość. Dzieci również miały odrobinę atrakcji. Ekipa Animatorki Patrycji: Magda i Natalia uatrakcyjniały dzieciom czas. Zabawom nie było końca, a dzieciom pozostały na twarzach piękne malunki.

     Wieczorną zabawę zapewnił nam DJ Jędrek.

Zintegrowana strategia obszaru „Aktywne Pogranicze” 2020-2030

Warsztaty dla przedstawicieli lokalnych samorządów i społeczności
Gmina Hanna

 

8 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

9.30 – 9.45

Powitanie, przedstawienie uczestników i założeń organizacyjnych spotkania

 

9.45 – 11.15

Perspektywa finansowa 2020+

·         Propozycja pakietu rozporządzeń KE

·         Zmiany na poziomie krajowym (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego)

·         Założenia RPO WL 2021-2027

·         Instrumenty terytorialne 

 

11.15 – 13.45

 

Warsztat –

  • Dotychczasowe doświadczenia i efekty współpracy
  • Pola potrzebnej współpracy
  • Projekty – zrealizowane i planowane
  • Nowe pomysły na rozwiązywanie wspólnych problemów

 

13.45 – 14.00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31