Aktualności

Ogłoszenie Urzędu Gminy Hanna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Hanna Nr 19/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Hanna będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.– art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Hanna informuje, że dla mieszkańców wsi: 

-Holeszów, dnia 9 czerwca 2020 r. (wtorek) w świetlicy wiejskiej w Holeszowie, w godzinach 8:30 - 12:00 będą rozdawane przez pracownika Urzędu faktury za wodę,

- Kuzawka, dnia 10 czerwca 2020 r. (środa) w świetlicy wiejskiej w Kuzawce,  w godzinach 8:30 - 12:00 będą rozdawane przez pracownika Urzędu faktury za wodę.

 

Prosimy wszystkich użytkowników korzystających z wodociągu w miejscowości Holeszów oraz Kuzawka, aby w miarę swoich możliwości zgłosili się po odbiór swoich faktur. 

 

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik 

 

Zdalna szkoła + kolejne dofinansowanie dla uczniów

 
 
To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
 
CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.
 
Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Kultura Interwencje - program dotacyjny

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór w programie Kultura - Interwencje 2020. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie znalazł się w gronie beneficjentów! W tym roku do programu zgłoszono 1622 wnioski, po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 277 zwycięskich. Wniosek pod nazwą "Klimaty Hanny - pejzaż pędzlem i dźwiękiem malowany" uplasował się na 120 miejscu. 

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie „Klimaty Hanny - Pejzaż pędzlem i dźwiękiem malowany”
- Warsztaty malarskie pod kierunkiem prof. Stanisława Baja podczas, których uczestnicy poznają tajniki kilku technik malarskich oraz pracy w plenerze.
- Plener malarski „Klimaty Hanny"
- wystawa poplenerowa malarstwa wraz z wydrukiem katalogów
- Koncert folkowy,
- projekt i realizacja Muralu 3D
- "Czas zamknięty w kadrze - Nasza Dawna Wieś”- akcja zbierania i archiwizacji starych fotografii, które będą wykorzystane do projektowania Muralu 3D.
- Wystawa starych fotografii,
- Wydruk tablic ze zdjęciami "Czas zamknięty w kadrze - Nasza Dawna Wieś”

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31