Aktualności

informacja

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków do SUiKZP za pośrednictwem e-mapy

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna, w ramach realizacji projektu grantowego pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”
informuję że:
• od dnia 23 sierpnia do dnia 30 września 2019r. istnieje możliwość złożenia wniosku do SUiKZP Gminy Hanna za pośrednictwem wdrożonej mapy interaktywnej (e-mapy). 
Udostępniona e-mapa na stronie http://hanna.e-mapa.net umożliwia złożenie wniosku do zmiany SUiKZP Gminy Hanna oraz na zapoznanie się z procesem legislacyjnym nad procedowanym dokumentem planistycznym;
• dodatkowo w dniach: 
- 2.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 4.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 5.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 16.09.2019r. godz. 15:30 – 17:30
- 30.09.2019r. godz. 15:30 – 16:30
pełniony będzie dyżur w pokoju nr 7 przez pracowników urzędu , którzy będą udzielać pomocy w obsłudze wdrożonej mapy interaktywnej, umożliwiającej złożenie wniosku do zmiany Studium.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31