Aktualności

Odbiór śmieci

Wójt  Gminy Hanna informuje, że przetarg na odbiór śmieci z terenu Gminy Hanna wygrała firma: EKO-Bug Sp. Z o.o. Kobylany ul. Słoneczna 7 21-540 Małaszewicze tel/fax 83 3751539.Śmieci będą odbierane według poniższego harmonogramu:

 

Harmonogram odbioru śmieci

 

Natomiast opłaty za śmieci uiszczamy do Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w formie opłaty wnoszonej na konto


wzór dowodu wpłaty

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

Zapytanie  ofertowe

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

na wykonanie  robót budowlanych  o wartości poniżej  14 000,00 Euro,  polegających na Adaptacji budynku gospodarczego na wiatę turystyczną przy Galerii Rękodzieła Ludowego w Hannie, jako zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zadanie będzie realizowane na budynku gospodarczym , usytuowanym na działce  Nr 316/11, będącej własnością parafii, w zakresie zgodnie  z niżej podanym przedmiarem robót oraz ogólną charakterystyką,:

  1. I.Ogólna charakterystyka inwestycji; 

Po rozbiórce budynku gospodarczego (wszystkie elementy drewniane) pozostały fundamenty betonowe i słupy żelbetowe. Stan techniczny fundamentów i słupów żelbetowych jest dobry. Na bazietych elementów zaprojektowano wiatę dla celów turystycznych. Dodatkowo zaprojektowano ciągkomunikacji pieszej z przykościelnego parkingu do przedmiotowej wiaty.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy - 92,42m2
Powierzchnia użytkowa - 87,77 m2
Kubatura - 387,68 m3.

Azbest 2013

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.” Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 186/2013/D/OZ z dnia 05.06.2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfosigw nfos

Zapytanie ofertowe Jarmark 2013

Hanna, dn. 15.05.2013 r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

              w Hannie 

       22- 220 Hanna

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku ze złożeniem wniosku p.t: „Jarmark w Hannie” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3. ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

proszę o przedstawienie oferty cenowej usługi artystycznej na imprezę plenerową ,,Jarmark w Hannie”, która ma się odbyć 25 sierpnia 2013r. w Hannie.

W ofercie proszę zawrzeć cenę:

  • Oświetlenia 
  • Nagłośnienia 
  • Sceny mobilnej
  • Konferansjera
  • Występy co najmniej 3 zespołów ( w tym gwiazdy wieczoru)
  • Atrakcje dla dzieci lub inne dodatkowe atrakcje.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena 100%.

Ofertę proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , fax 83 37 98 003 lub na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie 

22-220 Hanna

Hanna 42

w terminie do 10 czerwca 2013 r.

 

 

                                          Z poważaniem:

                                                     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu 

                                                         w Hannie

                                   Mariola Kuć 


Zapytanie ofertowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie

Hanna 05.04.2013r.

 

 

Zapytanie ofertowe

  Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie

               Na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej przy Orliku  w Hannie o wartości poniżej 14 000,00 euro  polegającej na zamontowaniu  na działce nr 313/16 obręb Hanna urządzeń do ćwiczeń: Wyciąg górny i krzesło do wyciskania szt. 1 Biegacz i Orbitek szt. 1 Rower i Jeżdziec szt. 1 Prasa nożna i Wioślarz szt.1  Sufler i Twister szt. 1 oraz tablica z regulaminem. Montażu siłowni należy dokonać do dnia 20 lipca 2014r. Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Hanna- Zapytania ofertowe OSP.

ogłoszeni Gops

OGŁOSZENIE

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, iż w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE” – PEAD 2013, planowana jest dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z wejściem znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach, tj. od dnia 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Hanna będzie prowadzić Międzygminny Związek Celowy we Włodawie.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31