Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości w Hannie

Narodowe Święto Niepodległości w Hannie


11 listopada 2013 r. Spotykaliśmy się w 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To święto jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Jest to również rok obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. To jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń
w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach
i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali
w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem
w listopadzie 1918 roku.

Ankieta WOF-BARIERY I SZANSE ROZWOJU

ANKIETA IDENTYFIKACJI GŁÓWNYCH BARIER I SZANS

Włodawski Obszar Funkcjonalny


Szanowni Mieszkańcy Gmin Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego,

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy do 2020r. uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla mieszkańców ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału gminy.

Wójt Gminy Hanna zamieszcza projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Wójt Gminy Hanna zamieszcza projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Zgodnie z art.5 ust.5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie  projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym. W oparciu o powyższe wójt gminy przedkłada projekt uchwały wraz z programem w celu  wyrażenie opinii. Opinie winny zawierać: nazwę organizacji lub dane pełnomocnika reprezentującego daną organizację i uwagi do przedłożonego programu.

Postaw na biznes

Fundacja Inicjatyw Lokalnych w związku z realizację projektu „Postaw na biznes”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”


     9 października 2013 r. Stanisława Kowalewska otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej”. Laureatce podczas uroczystości towarzyszyli przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik, Przewodniczący Rady Gminy Hanna – Marek Kwietniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury – Eugeniusz Zaniuk, członkowie stowarzyszenia STKN we Włodawie, córka Agnieszka, zaprzyjaźnieni twórcy ludowi z gminy Hanna oraz przedstawiciele jednostek kultury.   

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Hannie. 2013r.

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Hannie.

    Delegacja Gminy Hanna pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Hanna Marka Kwietniewskiego i Wójta Gminy Grażyny Kowalik udała się w dniu 5 października do Radziechowy k. Żywca. W skład delegacji wchodzili:   Jerzy Chilczuk, Eugeniusz Zaniuk, Mariola Kuć, Michał i Janina Zaniuk, Kazimierz Baj, Wadysław Matcżuk zaproszeni przez Panią wójt do wzięcia udziału w uroczystości. Inni  radni gminy nie mogli skorzystać z wyjazdu. W Radziechowach na Górze Matyska, gdzie usypywany jest Kurhan Pamięci Narodowej obchodzono IX Zaduszki Narodowe. Historia tego miejsca rozpoczęła się w roku 2005 w  odpowiedzi  na słowa Jana Pawła II: ,,naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia..”. Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy i św.p. ks. Prałata Stanisława Gawlika na szczycie góry Matyski, u podnóża Krzyża Jubileuszowego, rozpoczęto usypywanie Kurhanu Pamięci. Co roku w uroczysty sposób przywożona jest ziemia z miejsc historycznie ważnych dla Polski oraz miejsc szczególnie ważnych dla Ziemi Żywieckiej i usypywany jest z niej symboliczny Kurhan Pamięci Narodowej.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”

W dniu 20 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik podpisała umowę na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”, w ślad za podpisaną umową ministerstwo przekazało zaliczkę na konto Gminy Hanna. Projekt  zawarto w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina Ochrona Ekosystemów Doliny rzeki Bug na granicy terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy.

Granie Nocą

granie-noca2013 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31