Aktualności

OGŁOSZENIE

Niniejszym proszę o przekazywanie stanów wodomierzy do Urzędu Gminy Hanna w dniach od 13.05.2019 r. do 24.05.2019r. telefonicznie pod nr 83 3790802,  na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 8.                 

W związku z powyższym proszę o terminowe podawanie danych. 

 

 

Wójt Gminy Hanna

/Grażyna Kowalik/

OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców  o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

  1. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie odłączenia części sołectwa Dołhobrody, z numerami domów: 120, 121, 122, 184 i przyłączenia ich do sołectwa Pawluki. Odbywać będą się od 30.04.2019 r. do 30.05.2019 r. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Dołhobrody oraz Pawluki.
  2. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy jednostki pomocniczej sołectwa z „Holeszów PGR” na „Holeszów Osiedle”. Odbywać będą się od 30.04.2019 r. do 30.05.2019 r. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy sołectwa Holeszów PGR.

Wyrażenie opinii w przedmiocie konsultacji jest możliwe za pomocą formularza dostępnego w Urzędzie Gminy – Sekretariat lub do pobrania ze strony internetowej.

Szczegóły określają Zarządzenie nr 17/2019 oraz nr 18/2019 Wójta Gminy Hanna

 

Pliki do pobrania >>>

Zawody strzelnicze

 Serdecznie zapraszamy na zawody strzelnicze, które odbędą się na strzelnicy sportowej w Hannie.

 Rejestracja zawodników rozpocznie się od godz. 9:00. Początek zawodów o godz. 10:00. 

 Zapisy zawodników oraz więcej informacji  uzyskać można  pod nr telefonu  609121083. 

                                                        Zapraszamy !

Informacja

Uprzejmie informuję, że w związku z inauguracją nowego planu rządu, tzw. „Nowej Piątki” w Państwa gminie pojawią się przedstawiciele Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w celu konsultacji z mieszkańcami oraz wyboru najlepszych rozwiązań dla planowanych przez rząd działań. Wizyta Bus-a „Nowa Piątka” w Waszej gminie zaplanowana jest na wtorek – 30 kwietnia 2019 r., ok. godz. 900. Przyjeżdżamy do mieszkańców gminy żeby komunikować, informować o nowych propozycjach rządu.

Zapraszamy na to wydarzenie oraz towarzyszące im rozmowy z mieszkańcami gminy.  O ile jest to możliwe proszę o zaproszenie sołtysów z gminy i przedstawicieli społeczności lokalnej.

ZAPROSZENIE

          Wójt Gminy Hanna oraz Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Lacku, zapraszają na Drogę  Krzyżową ulicami Lacka, która odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019 r. (niedziela palmowa)  o godzinie 14.00  w Lacku.

Już dziś zaplanuj swój czas i weź udział w tym niezwykłym wielkopostnym nabożeństwie!

 

Realizacja projektu grantowego pn.: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"

Gmina Hanna przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Otrzymany grant przeznaczony zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Realizator projektu grantowego: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie

Cel projektu

Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do czerwca 2021r.

Planowane efekty projektu

Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych.

W wyniku realizacji projektu:

1) Gmina Hanna przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentu planistycznego tj. Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacyjnych,

2) Gmina Hanna przedłoży do zatwierdzenia Radzie Gminy skonsultowany społecznie SUiKZP,

3) przedstawiciele urzędu gminy zostaną przeszkoleni w temacie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31