Aktualności

Raport z przebiegu i wyników warsztatów World Cafe w miejscowościach: Hanna i Dołhobrody

Z raportem z przebiegu i wyników warsztatów World Cafe przeprowadzonych 15 września 2019r. w miejscowościach Hanna i Dołhobrody, w ramach odbywających się pogłębionych konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna, można zapoznać się pobierając go ze strony: 

http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/488-raport-z-przebiegu-i-wynikow-warsztatow-world-cafe-w-miejscowosciach-hanna-i-dolhobrody 

 

Projekt pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31