Aktualności

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

Zapytanie  ofertowe

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

na wykonanie  robót budowlanych  o wartości poniżej  14 000,00 Euro,  polegających na Adaptacji budynku gospodarczego na wiatę turystyczną przy Galerii Rękodzieła Ludowego w Hannie, jako zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zadanie będzie realizowane na budynku gospodarczym , usytuowanym na działce  Nr 316/11, będącej własnością parafii, w zakresie zgodnie  z niżej podanym przedmiarem robót oraz ogólną charakterystyką,:

  1. I.Ogólna charakterystyka inwestycji; 

Po rozbiórce budynku gospodarczego (wszystkie elementy drewniane) pozostały fundamenty betonowe i słupy żelbetowe. Stan techniczny fundamentów i słupów żelbetowych jest dobry. Na bazietych elementów zaprojektowano wiatę dla celów turystycznych. Dodatkowo zaprojektowano ciągkomunikacji pieszej z przykościelnego parkingu do przedmiotowej wiaty.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy - 92,42m2
Powierzchnia użytkowa - 87,77 m2
Kubatura - 387,68 m3.


Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31