Aktualności

Przetarg w Hannie rozstrzygnięty

PRZETARG W HANNIE ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 19 listopada 2015 r. w gminie Hanna został rozstrzygnięty przetarg dotyczący ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w zakresie: wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej a także ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. Od tej pory cały majątek gminy jest objęty ubezpieczeniem. Dotychczas, jeśli ktoś uszkodził wiatę przystankową, ławkę w parku czy zniszczył elewację świetlicy, gmina pokrywała koszty naprawy z własnego budżetu. Obecnie koszty te zostaną pokryte przez ubezpieczającego.

Gminny Klub Seniora

GMINNY KLUB SENIORA

w Hannie

         Wójt Gminy Hanna we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hannie

i lokalnymi liderami proponuje mieszkańcom Gminy Hanna w wieku 50+ szereg atrakcyjnych, bezpłatnych spotkań i warsztatów. W/w działania prowadzone będą w Dańcach dzięki, którym powstanie zintegrowana grupa osób chcących aktywnie i efektywnie spędzić wspólnie wolny czas.

Zaproszenie serce i rozum

 

 

Zaproszenie

W ramach realizacji projektu pn.Serce i rozum – program profilaktyczny
i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu organizowane jest
dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 1000 w świetlicy w Orchówku spotkanie dietetyka z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie wszystkie działające na terenie powiatu włodawskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Informacja - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Hanna

informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna w zakładce: Ogłoszenia – 2015 – listopad 2015 (http://gmina.hanna.sisco.info/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=11), a także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Hanna, zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna.

 

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Ogłoszenie w sprawie losowania członków OKW na terenie Gminy Hanna

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Hanna

z dnia 3 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M.P. Nr 30, poz. 345) informuje się, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Hanna w Sali Posiedzeń odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Hanna w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 25 października 2015r.:

 

1) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

2) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

3) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 3 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

4) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 4 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

                                                                              Wójt Gminy Hanna

                                                                               Grażyna Kowalik

Obwieszczenie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         W związku z prowadzeniem dezynfekcji sieci wodociągowej, mogą wystąpić pewne dolegliwości po spożyciu surowej wody przez osoby wrażliwe na związki chloru.

Zaleca się spożywanie wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu z wyjątkiem dzieci i osób starszych, którzy powinny w tym czasie spożywać wodę butelkowaną. 

O zakończeniu dezynfekcji i braku ograniczeń korzystania z wody wodociągowej, poinformujemy mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej www.gminahanna.pl.

W trosce o zdrowie osób korzystających z wodociągu gminnego, proszę o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Szacunkowy czas prowadzenia dezynfekcji określamy na ok. 10 dni.  

 

 Hanna, dnia 25.09.2015 r.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31

spacer