bugh

W dniu 20 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik podpisała umowę na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”, w ślad za podpisaną umową ministerstwo przekazało zaliczkę na konto Gminy Hanna. Projekt  zawarto w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina Ochrona Ekosystemów Doliny rzeki Bug na granicy terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy.

Czytaj więcej: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”

granie-noca2013 

Komunikat MZC Włodawa

W Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie budujemy przyjazny dla ludzi oraz środowiska system gospodarki odpadami komunalnymi.


swoim zasięgiem obejmujemy:
miasto Włodawa, gm. Hanna, gm. Hańsk, gm. Podedwórze, gm. Sławatycze, gm. Sosnówka, gm. Stary Brus


Dołącz do większości - segreguj odpady i korzystaj z obniżonej stawki.

Czytaj więcej: Komunikat MZC Włodawa

„JARMARK W HANNIE”
W dniu 25 sierpnia 2013 r. mieszkańcy Gminy Hanna i okolic mogli wziąć udział w imprezie plenerowej „Jarmark w Hannie”.
Impreza „Jarmark w Hannie”  zorganizowana została w ramach projektu, który realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Gmina Hanna posiada niezwykle bogatą kulturę, mieszka tu i tworzy wielu wszechstronnie utalentowanych ludzi (twórców ludowych, gospodynie przygotowujące tradycyjne potrawy regionalne, zespoły ludowe i biesiadne, kronikarzy, regionalistów, ale także stąd  wywodzą się cenieni na świecie artyści malarze). Piękne, dawne tradycje są tu pielęgnowane  
i przekazywane. Organizacja imprezy pozwoliła na większe zainteresowanie zwłaszcza młodzieży i dzieci kulturą regionu i wyrobienie właściwego szacunku dla kultury przodków.
W ramach operacji odbyła się jednodniowa impreza  25 sierpnia 2013 r.

Czytaj więcej: Jarmark 2013 cz.2

Międzygminny Związek Celowy


został powołany w 2005. W chwili obecnej do Związku należy siedem samorządów z trzech powiatów: włodawskiego, bialskiego i parczewskiego.
Od 1 lipca 2013 roku gminy w całej Polsce są zobowiązane do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowicie zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przejął obowiązki w zakresie realizacji tej ustawy od gmin zrzeszonych w MZC, a więc: gminy miejskiej Włodawa, gminy: Hańsk, Hanna, Stary Brus, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze.

Czytaj więcej: Międzygminny Związek Celowy

17 sierpnia gościł w Dołhobrodach JÓZEF BRODA – genialny multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, charyzmatyczny pedagog. Gra przede wszystkim na instrumentach dętych – trombicie, gajdach, okarynie, piszczałkach, a także skrzypcach. Podziw wzbudza grą na liściu. Znakomicie śpiewa, m.in. „białym głosem”. ,,Dołhobrodzkie spotkanie
z Józefem Brodą” przebiegło w dwóch częściach.

Czytaj więcej: Dołhobrodzkie spotkanie z Józefem Brodą

Jarmark 2013