pl-im-h-2013

Zapytanie  ofertowe

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

na wykonanie  robót budowlanych  o wartości poniżej  14 000,00 Euro,  polegających na Adaptacji budynku gospodarczego na wiatę turystyczną przy Galerii Rękodzieła Ludowego w Hannie, jako zadania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013. 

Zadanie będzie realizowane na budynku gospodarczym , usytuowanym na działce  Nr 316/11, będącej własnością parafii, w zakresie zgodnie  z niżej podanym przedmiarem robót oraz ogólną charakterystyką,:

  1. I.Ogólna charakterystyka inwestycji; 

Po rozbiórce budynku gospodarczego (wszystkie elementy drewniane) pozostały fundamenty betonowe i słupy żelbetowe. Stan techniczny fundamentów i słupów żelbetowych jest dobry. Na bazietych elementów zaprojektowano wiatę dla celów turystycznych. Dodatkowo zaprojektowano ciągkomunikacji pieszej z przykościelnego parkingu do przedmiotowej wiaty.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy - 92,42m2
Powierzchnia użytkowa - 87,77 m2
Kubatura - 387,68 m3.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Hannie, 220 Hanna 39,

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.” Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 186/2013/D/OZ z dnia 05.06.2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfosigw nfos

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22-220 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN

Ogłasza nabór na wolne stanowiska:

1. Referent ds. Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych,

2. Pracownik fizyczny 

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowiska w ZZOwW

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22-220 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN

Ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

1. Inspektora ds. BHP i Kadry,

2. Księgowy

Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowiska

Hanna, dn. 15.05.2013 r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

              w Hannie 

       22- 220 Hanna

 

 

Zapytanie ofertowe

 

W związku ze złożeniem wniosku p.t: „Jarmark w Hannie” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3. ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

proszę o przedstawienie oferty cenowej usługi artystycznej na imprezę plenerową ,,Jarmark w Hannie”, która ma się odbyć 25 sierpnia 2013r. w Hannie.

W ofercie proszę zawrzeć cenę:

  • Oświetlenia 
  • Nagłośnienia 
  • Sceny mobilnej
  • Konferansjera
  • Występy co najmniej 3 zespołów ( w tym gwiazdy wieczoru)
  • Atrakcje dla dzieci lub inne dodatkowe atrakcje.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena 100%.

Ofertę proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , fax 83 37 98 003 lub na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie 

22-220 Hanna

Hanna 42

w terminie do 10 czerwca 2013 r.

 

 

                                          Z poważaniem:

                                                     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu 

                                                         w Hannie

                                   Mariola Kuć 


OGŁOSZENIE

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, iż w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE” – PEAD 2013, planowana jest dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Czytaj więcej: ogłoszeni Gops

Zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z wejściem znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach, tj. od dnia 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Hanna będzie prowadzić Międzygminny Związek Celowy we Włodawie.

Czytaj więcej: Zadania z zakresu gospodarki odpadami