Aktualności

Niezwykłe odwiedziny

Niezwykłe odwiedziny

W piękny lipcowy dzień Gmina Hanna i jej gospodarz Pani Wójt Grażyna Kowalik przyjmowała niezwykłych gości. Odwiedziła nas 100 osobowa grupa ze Stowarzyszenia Dzieci Serc  z Gminy Radziechowy Wieprz. 

 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zapytanie Ofertowe 17.06.2014

Hanna 17.06.2014r.


    Zapytanie ofertowe 

                                                                                   Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie o wartości poniżej 14000,00 euro
               Na dostawę i montaż  2szt. altanek drewnianych sześciokątnych o wymiarach 5x5 m wykonanych z drewna sosnowego, słupy nośne o rozmiarze 13x13 cm, wysokość 2m, wysokość kalenicy 2,70,barierki o wysokości  1m, pokrycie gontem bitumicznym w kolorze bordo, pomalowana drewnochronem, nad barierkami ozdobne kratki, altanka wyposażona w stół sześciokątny i 5 szt. ławek   drewnianych . Altanki zamontowane zostaną na  działce nr 316/7 obręb Hanna . Montażu  altanek  należy  dokonać do dnia 20 lipca 2014r.                                                                                                                     oraz.
Na dostawę grilla betonowego Tampere wersja 1  wysokość  195 cm, szerokość 115cm, głębokość 70 cm, chromowany ruszt z atestem przewidziany na ok.12 osób wykończony białym tynkiem, brązowym betonem i jasnym łupkiem z wyposażeniem ( miech do rozpalania, szczotka do czyszczenia, szczypce , elektryczny napęd do rożna.  Grill  należy dostarczyć  do dnia 20.08.2014r.

Zaproszenie

                                                               

                                                             Hanna, dnia 27 maja 2014 r.

 

                                                                 

                                                                        

 

                                                                                  

                         Z A P R O S Z E N I E

 

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Hanna, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hanna.

Porządek obrad:


1. Otwarcie:

     - stwierdzenie quorum,

     - przyjęcie porządku obrad,

     - przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji rady gminy.

2. Informacja z prac stałych komisji rady gminy.

3. Informacja wójta gminy o działalności między sesjami.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Uchwalenie Planu Aktywności Lokalnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

    b) zmian w budżecie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Hanna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Dyskusja i zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Marek Kwietniewski

Życzenia GOKiS

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego i wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy cała załoga GOKiS w Hannie. 

MEGAMATMA uczy w bibliotece bezpłatnie

MEGAMATMA uczy w bibliotece bezpłatnie - to projekt do którego przystąpiła Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie. 

Biblioteka zaprasza uczniów ( od szkoły podstawowej- kl. 4-6, przez gimnazjum po szkołę ponadgimnazjalną), studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów do skorzystania z bezpłatnych e- zasobów MegaMatma.

MegaMatma to ogromna baza wiedzy teoretycznej, zadań z rozwiązaniami, klasówek i testów on-line, wzorów i twierdzeń. Z zasobów serwisu MegaMatma.pl  mogą korzystać wszyscy, którzy na co dzień potrzebują wiedzy z matematyki. W serwisie znajdą pełną wiedzę z matematyki przydatną na każdym poziomie edukacji, zgodną z nową podstawą programową i recenzowaną przez rzeczoznawców MEN. 

Uwaga! Można także przystąpić do próbnego egzaminu z matematyki on-line, który odbędzie się 14.04.2014 r. o godz. 9.00. 

Biblioteka  zachęca do skorzystania z  portalu MegaMatma.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31