Aktualności

wof.wlodawa.eu

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu http://wof.wlodawa.eu/ ukazało się zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu stanowiącego część diagnostyczną Strategii Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

wigilia 2013


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Hanna i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają na tradycyjne spotkanie opłatkowe, w dniu 22 grudnia – niedziela godz. 16.
Jak corocznie spotkanie odbędzie się w centrum Hanny, oprócz wspólnych życzeń i dzielenia się opłatkiem będzie można popróbować potraw wigilijnych przygotowanych przez Panie z kół gospodyń. Dzieci odwiedzi św. Mikołaj z workiem prezentów. A całość zakończy wspólne śpiewanie kolęd.
Serdecznie zapraszamy.

Narodowe Święto Niepodległości w Hannie

Narodowe Święto Niepodległości w Hannie


11 listopada 2013 r. Spotykaliśmy się w 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To święto jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Jest to również rok obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. To jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń
w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach
i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali
w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem
w listopadzie 1918 roku.

Ankieta WOF-BARIERY I SZANSE ROZWOJU

ANKIETA IDENTYFIKACJI GŁÓWNYCH BARIER I SZANS

Włodawski Obszar Funkcjonalny


Szanowni Mieszkańcy Gmin Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego,

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy do 2020r. uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla mieszkańców ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału gminy.

Wójt Gminy Hanna zamieszcza projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Wójt Gminy Hanna zamieszcza projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Zgodnie z art.5 ust.5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie  projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym. W oparciu o powyższe wójt gminy przedkłada projekt uchwały wraz z programem w celu  wyrażenie opinii. Opinie winny zawierać: nazwę organizacji lub dane pełnomocnika reprezentującego daną organizację i uwagi do przedłożonego programu.

Postaw na biznes

Fundacja Inicjatyw Lokalnych w związku z realizację projektu „Postaw na biznes”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”


     9 października 2013 r. Stanisława Kowalewska otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej”. Laureatce podczas uroczystości towarzyszyli przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik, Przewodniczący Rady Gminy Hanna – Marek Kwietniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury – Eugeniusz Zaniuk, członkowie stowarzyszenia STKN we Włodawie, córka Agnieszka, zaprzyjaźnieni twórcy ludowi z gminy Hanna oraz przedstawiciele jednostek kultury.   

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31