Aktualności

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie

Informujemy, że trwają prace związane z realizacją zadania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W HANNIE’’.

   Umowa została zawarta w Lublinie dnia 28.10.2019 r.

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ     ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE .

  Całkowita wartość projektu -  920 938,76 zł.

  Wartość dotacji ze środków europejskich – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-  556 333,47 zł.

W ramach zadań wykonane będą prace :

-demontaż przedłużenia garażu,

-wykonanie nowej dobudowy garażu,                                                                                                     

-przebudowa schodów wewnętrznych,

-demontaż pokrycia dachowego,

-docieplenie stropów,

-pokrycie dachu i wykonanie obróbek blacharskich,

-częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

-ocieplenie podłogi na gruncie,

-docieplenie styropianem ścian budynku,

-docieplenie ścian fundamentowych i piwnicy,

-instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,

-demontaż wewnętrznych boazerii, balkonu,

-częściowa przebudowa instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

-wykonanie wentylacji nawiewowo- wywiewnej,

-wykonanie instalacji c.w.u.,

-wykonanie nowej kotłowni i rozbudowa instalacji c.o.

Ankieta

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, podsumowującej  konsultacje społeczne wspierające procedurę tworzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna.

Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe, a wyniki zostaną poddane jedynie analizie statystycznej i zaprezentowane na stornie internetowej Gminy Hanna (www.gminahanna.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna.

Ankieta będzie dostępna do 31 sierpnia 2020 r.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, Państwa opinie pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej przygotować konsultacje społeczne.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/S33rJBWLXKNpxPuNA

 

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek położonych w obrębie Kuzawka i Dołhobrody

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/615-ogloszenie-o-sprzedazy-dzialek oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Ponadto na stronie System Informacji Przestrzennej  https://hanna.e-mapa.net/ w zakładce ,,Działki na sprzedaż" istnieje możliwość podglądu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży.  

Uwaga

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym, Wójt Gminy Hanna informuje, że rolnicy z terenu gminy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków do dnia
15 lipca 2020 roku.

Miejsce: Urząd Gminy Hanna pokój numer 6.

Załączniki do pobrania:

 

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31