Aktualności

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300 +

Dla kogo wsparcie ?

* Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

* Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

* Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole ( szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

*Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

PROGRAM RODZINA 500 +

 

PROGRAM RODZINA 500 +

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać:

* od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , 

*od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie Gminy w Hannie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Hanna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, pokój nr 7.

 

1.     Załącznik – Procedura szacowania strat.

2.     Załącznik – Oświadczenie.

3.     Załącznik – Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie.

 

 

Konsultacje społeczne w gminie Hanna

Konsultacje społeczne w gminie  Hanna

Zapraszam do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Hanna.

Szczegóły na stronie www.bip.gminahanna.pl

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej

Informuję, iż dnia 27 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Stawkach, z inicjatywy Wojewody Lubelskiego, odbędzie się spotkanie z rolnikami hodowcami trzody chlewnej.

Przedmiotem spotkania będzie sytuacja epizootyczna związana z ASF. Poruszane zostaną również kwestie pomocy hodowcom ze strony podmiotów administracji rządowej.

Wójt Gminy Hanna

 

/-/Grażyna Kowalik

Zawiadomienie

zawiadomienie 18

Apel o oszczędzanie wody

Apel o oszczędzanie wody

 

W związku z długotrwale panującą suszą, zwiększonym poborem wody i obniżeniem poziomu wód gruntowych, Wójt Gminy Hanna zwraca się do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.:

- cele rekreacyjne, napełnianie basenów,

- podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,

- mycie pojazdów, fasad budynków,

- uzupełnianie sadzawek.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik

 

Zaproszenie

zapro

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31