Aktualności

Ogłoszenie

Wójt Gminy Hanna zaprasza:

1. mieszkańców sołectwa Holeszów na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 14 listopada 2019 r.

o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Holeszowie. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

2. mieszkańców sołectwa Pawluki na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 15 listopada 2019 r. o godzinie

16.00 w remizie strażackiej w Dołhobrodach. Przedmiotem zebrania będą wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

W przypadku braku frekwencji zebraniu w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na ten sam dzień na godzinę 16.15.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Niniejszym informuję, że została uruchomiona platforma internetowa: eBOK dostępna pod adresem   https://ughanna.epodatnik.info  , która umożliwia wgląd do konta dotyczącego rozliczenia za pobór wody oraz odbiór ścieków.

Posiadacze adresów e-mail powinni zarejestrować się. 

Po zarejestrowaniu – utworzeniu konta, użytkownik zostanie przypisany przez Informatyka urzędu gminy do konta w programie WODA.

Niniejsza platforma  m.in. umożliwia wgląd do wystawionych faktur, bieżących i zaległych opłat, odczytów wodomierzy, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Hanna oraz do obowiązujących taryf.

Faktury za dostawę wody i odprowadzania ścieków będą wysyłane w formie elektronicznej na podany adres e-mail, po złożeniu pisemnego oświadczenia o akceptacji przesłania faktur drogą elektroniczną.

                                                         Wójt Gminy Hanna

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31