Aktualności

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Wójt Gminy Hanna ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 8.10.2020 r. do 30.10.2020 r., na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 4133).

Konsultacje miały formę pisemnego wyrażenia opinii o projekcie uchwały poprzez wypełnienie formularza.

We wskazanym okresie konsultacji, został złożony tylko jeden formularz przez Gminny Ludowy Klub Sportowy BUG HANNA, który pozytywnie opiniuje projekt uchwały i nie wnosi do niego uwag,

Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy Hanna projekt uchwały w proponowanym zapisie.

 

Hanna, dn. 4.11.2020 r.                                                                  Wójt Gminy Hanna

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31