Aktualności

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego:

o g ł a s z a m

 konsultacje projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Hanna zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania konsultowanego projektu uchwały.

Konsultacje odbywać się będą do 30.10.2019r., w formie wypełnienia załączonego formularza zawierającego opinie i uwagi do projektu uchwały, kierowanego do  Wójta Gminy Hanna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Hanna.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 30.10.2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • numer faksu 833 798 003
  • adres siedziby Urząd Gminy w Hannie, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hanna.

Załączniki: Projekt uchwały oraz formularz dostępny jest na stronie: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/494-ogloszenie-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-konsultowania-projektow-aktow-prawa-miejscowego-w-dziedzinach-pozytku-publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Hanna (zakładka obwieszczenia i ogłoszenia).  

 

Hanna, dn. 08.10.2019 r.                                                     Wójt Gminy Hanna

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31