Aktualności

Raporty z konsultacji społecznych - spotkania otwarte z dnia 29.09.2019r. Lack i Holeszów; funkcjonowanie wdrożonej mapy interaktywnej

Z raportem z przebiegu i wyników spotkań otwartych przeprowadzonych 29 września 2019r. w miejscowościach Lack i Holeszów oraz z raportem z funkcjonowania wdrożonej mapy interaktywnej umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków do zmiany Studium - w ramach odbywających się pogłębionych konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna, można zapoznać się pobierając ze strony: 

http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/491-raporty-z-konsultacji-spolecznych 

Jednocześnie informuję, że uwagi do raportów można wnosić do dnia 11 października 2019r. w formie pisemnej, przesyłając na adres urzędu gminy lub osobiście w pokoju nr 7 urzędu gminy.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Ignatiuk, tel. 833798023

 

Projekt pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30