INFORMACJA

Wójta Gminy Hanna

z dnia 3 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M.P. Nr 30, poz. 345) informuje się, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Hanna w Sali Posiedzeń odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Hanna w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 25 października 2015r.:

 

1) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

2) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

3) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 3 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

4) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 4 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

                                                                              Wójt Gminy Hanna

                                                                               Grażyna Kowalik

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         W związku z prowadzeniem dezynfekcji sieci wodociągowej, mogą wystąpić pewne dolegliwości po spożyciu surowej wody przez osoby wrażliwe na związki chloru.

Zaleca się spożywanie wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu z wyjątkiem dzieci i osób starszych, którzy powinny w tym czasie spożywać wodę butelkowaną. 

O zakończeniu dezynfekcji i braku ograniczeń korzystania z wody wodociągowej, poinformujemy mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej www.gminahanna.pl.

W trosce o zdrowie osób korzystających z wodociągu gminnego, proszę o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Szacunkowy czas prowadzenia dezynfekcji określamy na ok. 10 dni.  

 

 Hanna, dnia 25.09.2015 r.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Hanna dn.24.08.2015r.

                                                                       

         

Wójt Gminy Hanna

Informuje, że Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego  nr 269 z dnia 20.08.2015r. została powołana komisja do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych długotrwałą suszą na terenie Gminy Hanna.            

Druki oświadczeń o zaistniałych stratach rolnicy mogą odbierać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Hannie codziennie w godzinach jego urzędowania oraz dostępne są na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej w zakładce Aktualności - Szacowanie strat - informacja dla rolników (http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php). Osoba odbierająca druki zostanie poinformowana o sposobie ich wypełniania.

Ostateczny termin składania oświadczeń to 04.09.2015r. Złożone po tym terminie oświadczenia  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                

                                                                                                                          Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                               Grażyna Kowalik 

plakatdz2015

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Hanna informuje mieszkańców, u których zamontowano instalacje solarne, że w związku z planowanymi w nadchodzących tygodniach przerwami w dostawie energii elektrycznej, zaleca się zabezpieczenie paneli słonecznych przed nadmiernym nasłonecznieniem w tych godzinach.
W miarę możliwości użytkowników, panele należy zasłonić materiałem nieprzepuszczającym/ograniczającym przepuszczalność promieni słonecznych.


Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik


Hanna, dnia 10 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
Ze względu na utrzymujące się upały informuję, że od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Hannie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00.
Od godziny 14.00 do końca dnia pracy będzie pełniony dyżur.

 

Wójt Gminy Hanna
-Grażyna Kowalik-

 

Tegoroczne Imieniny Hanny -19 lipca 2015 r. - rozpoczęły się w niecodzienny sposób, bo paradą wspaniałych motocykli, uczestników
V Rajdu Motocyklowego "Żołnierze Niezłomni – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ i TY!" Hanna - Włodawa 2015
Następnie Pani Wójt, Grażyna Kowalik powitała zaproszonych gości, mieszkańców gminy i wszystkich, którzy przybyli, aby świętować szóste już Imieniny Hanny.
Na wstępie świętowania Pani Wójt wręczyła odznaczenia Honorowym Dawcom Krwi z Gminy Hanna oraz puchary i medale sportowcom, aby potem zgodnie z tradycją lat ubiegłych wręczyć prezenty imienniczkom Hanny.
Po skosztowaniu znakomitego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy ,,goście imieninowi”, dalsze świętowanie umilały występy zespołów artystycznych: Zespół Woklalno- Instrumentalny z GOKiS w Hannie, Zespół ,,Wrzos” z Kąkolewnicy, Mali- Wytrwali z Zaliszcza, Zespół Tańca Towarzyskiego z Kąkolewnicy, Mołodyczki z Szacka na Ukrainie, Zespół RDZA z Chełma, Zespół BALANCE oraz Gwiazda Wieczoru- Zespół AKCENT.

 Prezentujące się Koła Gospodyń z terenu Gminy Hanna, oferowały
przepyszne potrawy i napoje regionalne.
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci w postaci dmuchańców oraz stoisk z zabawkami i słodkościami.

Zapraszamy do Galerii >>>