Projekt Uchwały do podjęcia na sesji nadzwyczajnej 22 sierpnia 2014r.

W dniu 22 sierpnia 2014 odbędzie się sesja nadzwyczajna, na której planuje się podjęcie poniższej uchwały. Konieczność zmiany okręgów uwarunkowana jest zmianą liczby ludności na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2013 roku.

 

Czytaj więcej: Projekt Uchwały do podjęcia na sesji nadzwyczajnej 22 sierpnia 2014r.

Gmina Hanna


zaprasza


Lubisz dobrą muzykę i niezapomnianą zabawę  


Zapraszamy do Hanny na koncert zespołu


Piękni i Młodzi

PiM


podczas


Pożegnania Nadbużańskiego Lata

Plac w Centrum Hanny

Sobota 23 sierpnia 2014 r.
Od godz. 14.00 blok zabaw i konkursów sportowo rekreacyjnych z nagrodami dla dzieci 
i dorosłych
18.30 – Piękni i Młodzi
Gwiazdy muzyki tanecznej, półfinaliści 7 edycji programu MUST BE THE MUSIC. 
Największy przebój Niewiara i Kocham się w Tobie   
19.30 – BONEY like M
20.30 – Zabawa z zespołem MUSIC SET

Zaproszenie
Hanna poznaje folklor różnych regionów Polski
GÓRALSKIE DOŻYNKI W HANNIE
                          

Niedziela 24 sierpnia 2014 r.

12.30 – Msza Św. w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra
 i Pawła
Uroczyste przekazanie chleba i powitanie gości
Widowisko – zwyczaje żniwne – Zespół „Jutrzenka”
Zespół folklorystyczny „Jarzębina” z Zabłocia
Zespół Taneczny i Kapela Góralska z Nowego Targu
Zespół śpiewaczy „AURA” z Sarnak
Zespół rockowy „By the way”  z Sarnak
Janusz Pruniewicz solo i w duecie
Zespół wokalno – instrumentalny GOKiS
Zabawa z zespołem ASTERS

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014
Wójta Gminy Hanna
z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Hanna

 

Na podstawie art.33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art.43 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz.942 z późn. zm.), w oparciu o art.145 §1 kp, w związku z upałami powodującymi przekroczenie w pomieszczeniach urzędu temperatury 28oC, zarządzam, co następuje:

§ 1. Skraca się czas pracy pracowników w Urzędzie Gminy Hanna przebywających w pomieszczeniach bez klimatyzacji i ustala się w dniach od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2014 roku czas pracy w godzinach od 730 do 1400.

§ 2. W celu zapewnienia obsługi interesantów w urzędzie będzie pełniony dyżur od godziny 1400 do czasu pracy właściwego dla każdego dnia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje w okresie od dnia 01.08.2014r. do 08.08.2014 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

edd 2014

          To były wyjątkowe Imieniny.

Imieniny zawsze powinny stanowić okazję do spotkań
i wesołego biesiadowania w mniejszym lub większym gronie. W całej Polsce rzesze solenizantów odbierają wtedy życzenia, kwiaty, upominki od bliskich, przyjaciół i  znajomych.  

20 lipca 2014 r. wszyscy obchodziliśmy piąte – Jubileuszowe Imieniny Naszej Gminy – Imieniny Hanny.  

Czytaj więcej: To były wyjątkowe Imieniny. 2014

Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

Czytaj więcej: Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym

  Hanna, dnia 24 lipiec 2014 r.

 

KOMUNIKAT – KOLEKTORY SŁONECZNE

Wójt Gminy Hanna informuje mieszkańców, z którymi zostały zawarte stosowne umowy na instalację kolektorów słonecznych, o konieczności dokonania wpłaty wkładu własnego.

Wpłaty dla mieszkańców miejscowości: Pawluki, Dołhobrody, Janówka, Kuzawka, Dańce, Nowy Holeszów powinny być dokonane w terminie od 11 do 20 sierpnia 2014 r. na podany numer konta bankowego Gminy Hanna:

62 8025 0007 0260 1906 2000 0110 BS O/Hanna

Tytułem: Imię i Nazwisko, adres, nr działki ewidencyjnej zgodnie z zawartą umową z dopiskiem „kolektory słoneczne”

Wpłaty dokonywane są w wysokościach odpowiadających ilości paneli słonecznych zadeklarowanych przy podpisywaniu umowy, tj.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT – KOLEKTORY SŁONECZNE 24.07.2014

Rok z nowym systemem śmieciowym

1 lipca minął rok odkąd obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Przez ten czas Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie wdrażał i udoskonalał, przyjazny dla mieszkańców, system odbioru odpadów i poboru opłat. Te zmiany przyniosły wiele korzyści dla środowiska i ludności. Znacząco zmniejszyła się ilość składowanych nieczystości. W nowo wybudowanym zakładzie zagospodarowania zostają one wysegregowane i w większej mierze oddawane do recyklingu. Ulepszony został również system uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Do każdej nieruchomości przyporządkowany został indywidualny numer konta, na który ich właściciele bądź użytkownicy powinni wpłacać zadeklarowaną kwotę. Niestety okazuje się, że nie wszyscy pamiętają o tym obowiązku, co skutkuje kierowaniem do nich wezwań i upomnień,
a w dalszej kolejności wszczęciem egzekucji. Informację o zaległościach można otrzymać w biurze MZC przy ulicy Żołnierzy WiN 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 i pod numerem telefonu 82 572 58 56. Ponadto, od ubiegłego tygodnia wznowiono kontrole na nieruchomościach, których właściciele nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.