Zaproszenie

W ramach realizacji projektu pn.Serce i rozum – program profilaktyczny
i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu organizowane jest
dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 1000 w świetlicy w Orchówku spotkanie dietetyka z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie wszystkie działające na terenie powiatu włodawskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Wójt Gminy Hanna

informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna w zakładce: Ogłoszenia – 2015 – listopad 2015 (http://gmina.hanna.sisco.info/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=11), a także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Hanna, zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna.

 

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Hanna

z dnia 3 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M.P. Nr 30, poz. 345) informuje się, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Hanna w Sali Posiedzeń odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Hanna w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 25 października 2015r.:

 

1) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

2) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

3) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 3 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

4) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 4 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

                                                                              Wójt Gminy Hanna

                                                                               Grażyna Kowalik

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         W związku z prowadzeniem dezynfekcji sieci wodociągowej, mogą wystąpić pewne dolegliwości po spożyciu surowej wody przez osoby wrażliwe na związki chloru.

Zaleca się spożywanie wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu z wyjątkiem dzieci i osób starszych, którzy powinny w tym czasie spożywać wodę butelkowaną. 

O zakończeniu dezynfekcji i braku ograniczeń korzystania z wody wodociągowej, poinformujemy mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej www.gminahanna.pl.

W trosce o zdrowie osób korzystających z wodociągu gminnego, proszę o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Szacunkowy czas prowadzenia dezynfekcji określamy na ok. 10 dni.  

 

 Hanna, dnia 25.09.2015 r.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik